20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Pravidlá fitnescentra HERKULES & DIANA

Pravidlá posilňovne Herkules&Diana
 1. Pri vstupe do posilňovne je každý člen povinný pípnuť kartu.
 2. Zákaz cvičiť naboso.
 3. Zákaz používať reťaze a púšťať nahlas hudbu počas nočného kľudu (22:00-6:00).
 4. Po odcvičení je povinnosť cvičiaceho vrátiť náradie na pôvodné miesto a udržiavať poriadok.
 5. Nechytať zrkadlá.
 6. Cvičiaci je povinný rešpektovať a riadiť sa pokynmi správcov posilňovne.
 7. Pri poškodení akéhokoľvek zariadenia posilňovne je osoba, ktorá zariadenie poškodila, povinná uhradiť vzniknutú škodu, prípadné náklady spojené s opravou v plnej výške.
 8. Cvičiaci je povinný používať cvičiace stroje a pomôcky tak, aby neohrozil svoje zdravie a zdravie iných cvičiacich.
 9. Správcovia posilňovne nezodpovedajú za prípadný úraz cvičiaceho.
 10. Správcovia nezodpovedajú za vzniknuté škody na majetku cvičiacich v priestoroch posilňovne.
 11. Porušením a nedodržiavaním pravidiel majú správcovia právo zrušiť alebo dočasne pozastaviť vstup členovi.
 12. Zaplatením členského poplatku, člen súhlasí s pravidlami posilňovne.
 13. Každý člen posilňovne HD, ktorý nebýva na internáte Mladá garda, sa musí pri vstupe nahlásiť na vrátnici a po skontrolovaní na základe zoznamu (o zapísanie treba požiadať emailom na herkules [zavináč] garda.sk, nestačí iba zaplatiť ) mu bude umožnený vstup.