20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Správcovia fitnescentra HERKULES & DIANA

- Každý člen je povinný sa pri vstupe pípnuť. Ak tak neurobí a bude pristihnutý kontrolou hociktorým zo správcov bude potrestaný zrušením členstva. Jeho reaktivácia bude vo výške celoročnej platby!
- Je zakázané preukaz požičiavať iným osobám ako aj púšťať cudzie osoby ktoré nemajú členstvo zaplatené.
- Priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Pri preukázaní škody vzniknutej v priestoroch fitnes centra bude dotyčná osoba finančne potrestaná.
Správcovia:
Bc. Patrik Jurovčík vedúci krúžku, správca posilňovne
Bc. Daniel Thomka správca posilňovne
Bc. Adrián Perháč správca posilňovne
Bc. Justína Čuchorová správca posilňovne
Pavol Klein správca posilňovne
Bc. Dominik Štrba správca posilňovne
Ing. Markus Melicher technická podpora
Tombo :)) technická podpora,ex-vedúci