20

Študentský Cech Strojárov

0
Herkules
počet ludí v posilňovni
Partneri
Čo nás čaká
Rubriky časopisu ŠKRT

REDAKCIA ŠKRT
Bc. Štefan Holodňak
Námestie Slobody 17
812 31 Bratislava
Rubriky:
Rozhovory s profesormi
Športový život v Bratislave a na Fakulte
Info zo Študentského parlamentu a Akademického senátu
TOP 5
Technika
Úvahy a konšpirácie
Študentský cestopis (10 000km)
Výstavy v Bratislave
Sudoku, vtipy, osemsmerovky, krížovky, meme
Kalendár udalostí
Novinky zo Strojníckej Fakulty